hist

Facebook

140 lat temu zakończyły się objawienia w Gietrzwałdzie- jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia maryjne na ziemiach polskich
Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie rozpoczęły się 27 czerwca 1877 roku. Jako pierwsza doświadczyła Go mała dziewczynka, Justyna Szafryńska, kiedy wracała z egzaminu pierwszokomunijnego. Drugą osobą, która dostąpiła tej łaski była Barbara Samulowska. Podczas odmawiana różańca pod kościelnym dębem ujrzała Matkę Bożą z Dzieciątkiem pośród aniołów. Najważniejszą kwestią była prośba Najświętszej Panienki o codzienne odmawianie różańca. Dziewczynki poprosiły również o odpowiedź na pytania: „Czy Polska odzyska niepodległość” oraz „Czy opuszczone parafię będą miały nowych kapłanów?”. Odpowiedź była twierdząca, ale z zastrzeżeniem, że muszą się gorliwie modlić. Objawienia kończą się 16 września. Jednak to dopiero początek. Od tej chwili cała Warmia zaczyna odbudowywać i wzmacniać wiarę. Pojawiają się pierwsi pątnicy. Woda ze źródełka, które wybiło w miejscu objawień, uzdrawia tych, którzy z niego wypiją.
W wyniku badań prowadzonych przez Kościół Katolicki, treść objawień została zatwierdzona jako autentyczna, w setną rocznicę tamtego wydarzenia
W organizowanym niedawno przez PKP Intercity plebiscycie na nazwę dla pociągu TLK na trasie Olsztyn-Zielona Góra internauci wybrali „Gietrzwałd”.
... Zobacz więcejZwiń

Zobacz na Facebooku

#czywieszże
Niemiecki politolog i teoretyk prawa Carl Schmitt pisał, że każde współczesne pojęcie polityczne jest zsekularyzowanym określeniem teologicznym. Tak było w przypadku pojęcia „władza absolutna”.
Jednym z pytaniem jakie zadawali sobie średniowieczni teolodzy był charakter wszechmocy Bożej. Wychodząc od słów św. Hieronima- „Bóg może zrobić wszystko, ale tego jednego nie może: przywrócić dziewictwa kobiecie upadłej”- uznawali, że Bóg może wszystko, ale pewnych rzeczy nie uczyni, gdyż byłyby niesprawiedliwe. Tą nieużywaną przez Boga potencjalną moc nazywano potestas absoluta. Do niej odwołał się włoski kanonista kard. Enrico Segusio znany jako Hortensius, kiedy opisywał możliwość działania papieża poza zwyczajnym porządkiem prawno-kanonicznym. Pisał on , że papież mocą swej zwyczajnej władzy (potestas ordinata) zwalnia mnicha ze ślubów zakonnych, ale mając ważny powód może to zrobić używając swej potestas absoluta.
Potencjalna władza Boga stała się rzeczywistą władzą zwierzchnika Kościoła, a ostatecznie i świeckiego monarchy do zawieszania prawa stanowionego w imię wyższej konieczności i dla dobra wspólnego.
... Zobacz więcejZwiń

Zobacz na Facebooku

Równo sto lat temu powołana została do życia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego stanowiąca część autonomicznej polskiej władzy pod okupacją państw centralnych.
Powołanie Rady Regencyjnej stanowiło początek realizacji postanowień Aktu 5 listopada mówiącego o utworzeniu samodzielnego państwa polskiego związanego z Cesarstwem Niemieckim i monarchią austro-węgierską. Trzech regentów zastępować miało króla Polski do czasu jego spodziewanego powołania, sprawując nadzór nad rządem i siłami zbrojnymi Królestwa.
Tworzenie autonomicznej administracji polskiej na terenach tzw. Kongresówki było zgodne z niemiecką wizją Mitteleuropy- systemu środkowoeuropejskich państw zależnych politycznie i ekonomicznie od Niemiec (obok Polski miałyby być to m. in. Litwa i Ukraina). Mimo ograniczeń związanych z uzależnieniem od niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych Aleksander arcybiskup Kakowski, Zdzisław hrabia Lubomirski i Józef Ostrowski powołani na regentów 27 października 1917 roku położyli wraz z podległą sobie administracją fundamenty pod przyszły niezależny byt państwowy Polski w takich dziedzinach jak system prawny, organizacja wojska i służba dyplomatyczna. 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego. 14 listopada scedowała swoją władzę na Naczelnego Wodza Wojsk Polskich w osobie Józefa Piłsudskiego, dokonując samorozwiązania.
... Zobacz więcejZwiń

Zobacz na Facebooku

CELE PROJEKTU

kultywowanie pamięci o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski

promowanie historii najnowszej jako okresu, który wywarł największy wpływ na dzisiejszą Polskę

przekazywanie wiedzy historycznej uczestnikom spotkań

organizacja spotkań, wykładów i wydarzeń kulturalnych w atrakcyjnej formie, która zachęci uczestników do poznawania przeszłości

Tegoroczne cele zamierzamy zrealizować w największych ośrodkach akademickich, na których obecne jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Daje to Państwu dostęp do grona przeszło kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Planujemy stworzenie gry planszowej poświęconej ostatniej dekadzie PRL.

Planujemy szereg gier miejskich poświęconych historii najnowszej w kilku miastach Polski.

W kanałach społecznościowych stale zwiększamy grono odbiorców publikowanych przez nas treści. Intensywnie rozwijamy nasz profil na portalu facebook.

Pragniemy nawiązać współpracę z regionalnymi placówkami muzealnymi w całej Polsce, w celu udostępnienia studentom możliwości zwiedzania na preferencyjnych warunkach.

We współpracy z projektem Prawie Kino planujemy zorganizować również kilka projekcji filmowych połączonych z krótkimi prelekcjami dotyczącymi tła historycznego określonych produkcji kinowych.

KONTAKT

Aleksander
Popielarz

Koordynator ds. Merytorycznych
aleksander.popielarz@nzs.org.pl

Aleksandra
Walczuk

Koordynator ds. Promocji
aleksandra.walczuk@nzs.org.pl

Magdalena
Bąk

Koordynator ds. Grafiki
magdalena.bak@nzs.org.pl

Dagmara
Kaczmarzyńska

Koordynator ds. Partnerów
dagmara.kaczmarzynska@nzs.org.pl

Inne projekty NZS